Relief - Cơ bản, vớ gối, màu da, hở ngón

650.000 đ

Relief - Cơ bản, vớ đùi, màu da, hở ngón, silicone

1.200.000 đ 1.050.000 đ

Relief - Cơ bản, vớ quần, kín ngón

1.600.000 đ 1.400.000 đ

Relief - Cơ bản, vớ gối, màu đen, kín ngón

700.000 đ 680.000 đ

Relief - Cơ bản, vớ đùi, màu đen, kín ngón

1.250.000 đ 1.050.000 đ

Relief - Cơ bản, vớ đùi, màu da, hở ngón, không silicone

1.200.000 đ 950.000 đ