Bó gối 1 cao cấp [GenuMotion]

1.300.000 đ 1.200.000 đ

Bó gối 2 [Genu Fast]

650.000 đ 580.000 đ

Bó gối có đai dán (Actimove GenuStep)

1.700.000 đ