Bó gối 1 cao cấp [GenuMotion]

1.300.000 đ 1.200.000 đ

Bó gối 2 [Genu Fast]

650.000 đ 580.000 đ

Bó gối có đai dán (Actimove GenuStep)

1.700.000 đ

Đai thắt lưng 1 - Lumbal

900.000 đ 800.000 đ

Đai thắt lưng X - Lombacare X

1.500.000 đ 1.400.000 đ

Đệm gót silicone - StepLite

650.000 đ 600.000 đ

Băng khuỷu tay - Epifast

550.000 đ 450.000 đ

Băng cổ chân - TaloWrap

450.000 đ 400.000 đ

Băng cổ tay - ManuWrap

450.000 đ 350.000 đ

Băng cổ mềm Cervical

350.000 đ 250.000 đ

Đai bả vai [Clavicula]

650.000 đ 550.000 đ