Relief - Cơ bản, vớ gối, màu da, hở ngón

650.000 đ

Relief - Cơ bản, vớ đùi, màu da, hở ngón, silicone

1.200.000 đ 1.050.000 đ

Relief - Cơ bản, vớ quần, kín ngón

1.600.000 đ 1.400.000 đ

Relief - Cơ bản, vớ gối, màu đen, kín ngón

700.000 đ 680.000 đ

Relief - Cơ bản, vớ đùi, màu đen, kín ngón

1.250.000 đ 1.050.000 đ

Opaque - Cao cấp Mỏng, vớ gối

1.200.000 đ 990.000 đ

Opaque - Cao cấp Mỏng, vớ đùi

1.800.000 đ 1.600.000 đ

Opaque - Cao cấp Mỏng, vớ quần

2.000.000 đ 1.700.000 đ

UltraSheer - Siêu mỏng, vớ gối, màu da, hở ngón

1.200.000 đ 1.100.000 đ

UltraSheer - Siêu Mỏng, vớ đùi, màu da, hở ngón

1.800.000 đ 1.750.000 đ

UltraSheer - Siêu mỏng, vớ gối, màu đen, kín ngón

1.200.000 đ 1.100.000 đ

UltraSheer - Siêu Mỏng, vớ đùi, màu đen, kín ngón

1.800.000 đ 1.750.000 đ