Đai thắt lưng 1 - Lumbal

900.000 đ 800.000 đ

Đai thắt lưng X - Lombacare X

1.500.000 đ 1.400.000 đ