Opaque - Cao cấp Mỏng, vớ gối

1.200.000 đ 990.000 đ

Opaque - Cao cấp Mỏng, vớ đùi

1.800.000 đ 1.600.000 đ

Opaque - Cao cấp Mỏng, vớ quần

2.000.000 đ 1.700.000 đ