Cân sức khỏe Tanita HA-680

350.000 đ

Gạc tẩm cồn y tế

30.000 đ

Khẩu trang tiệt trùng (xanh biển - trẻ em)

19.000 đ

Khẩu trang tiệt trùng (xanh biển)

19.000 đ

Khẩu trang y tế 3 lớp (Carbon)

55.000 đ

Khẩu trang y tế 3 lớp Ultra (xanh biển)

45.000 đ

Kim lấy máu nút tròn 30G

50.000 đ 45.000 đ