Nhiệt kế điện tử Omron MC-246

100.000 đ

Nhiệt kế điện tử đo tai Omron TH839S

760.000 đ 750.000 đ

Nhiệt kế đo trán Omron MC-720

880.000 đ 870.000 đ