Bộ đổi điện Omron Adapter S

185.000 đ

Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-6121

790.000 đ 770.000 đ

Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-6131

1.100.000 đ 1.080.000 đ

Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7121

1.080.000 đ 1.050.000 đ

Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7130

1.300.000 đ 1.250.000 đ

Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7280T

2.990.000 đ 2.950.000 đ

Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-8712

820.000 đ 790.000 đ

Máy đo huyết áp tự động Omron JPN600

1.900.000 đ 1.850.000 đ

Nhiệt kế điện tử Omron MC-246

100.000 đ

Nhiệt kế điện tử đo tai Omron TH839S

760.000 đ 750.000 đ

Nhiệt kế đo trán Omron MC-720

880.000 đ 870.000 đ